درباره مجموعه باتری طاهری

درباره مجموعه طاهری

مجموعه طاهری فعالیت خود را از سال 1386 تاکنون در زمینه ی خرید و فروش باتری و سرب آغاز نموده است. این مجموعه در حال حاضر توانایی تأمین 1000 تن باتری فرسوده خودرویی و 700 تن سرب خالص و کارگاهی در ماه را دارا می باشد.

0
تعداد خرید و فروش در روز
0%
بازخورد مثبت
0
پروژه تکمیل شده
$0
میانگین فروش در روز
فهرست